Zapraszam na szkolenia i warsztaty

Umiejętności przywódcze mogą zostać nabyte w stosunkowo krótkim czasie. Internalizacja tych kompetencji zarówno na poziomie wiedzy, przekonań jak i zachowań prowadzi do wytworzenia trwałej zmiany w aspekcie najtrudniejszym dla menedżerów – w zarządzaniu ludźmi”  
 
Szkolenia i warsztaty kieruję  do urzędników i samorządowców, ludzi biznesu, do przedsiębiorców oraz wszystkich pozostałych grup zawodowych. Polecam usługi w zakresie ochrony danych osobowych , back office,, analiz kosztów działalności firm, zastosowania technik organizatorskich w biznesie oraz szkolenia i warsztaty z zakresu kompetencji kierowniczych.
Od wielu lat poświęcam moje szkolenia tematyce ochrony danych osobowych.  W tym zakresie  prowadziłem wiele szkoleń i warsztatów dla jednostek państwowych, samorządowych, szkół, przedszkoli oraz firm prywatnych. Ze swoimi słuchaczami utrzymuję stały kontakt, by wyniki mojej pracy dydaktycznej przynosiły maksymalne korzyści.
Mam duże doświadczenie pracy w administracji państwowej,przedsiębiorczości i służbie zdrowia na stanowiskach kierowniczych związanych z zarządzaniem, organizacją i kierowaniem call center, administracją, ochroną danych osobowych i danych pacjenta, technicznym utrzymaniem obiektu, gospodarką odpadami, ZZL oraz wielu innych związanych z działalnością jednostek administracji i jednostek medycznych.
Prowadzę również szkolenia dla kadr kierowniczych tych branż.
Celem mojej działalności  jest wywołanie istotnej zmiany funkcjonowania organizacji państwowych, samorządowych oraz  prywatnych poprzez szeroko rozumianą edukację kierowników  i pracowników. Z chęcią podejmuję problematykę ochrony danych osobowych, kompetencji kierowniczych oraz budowania potencjału własnego opartego na samorozwoju oraz innych specjalistycznych szkoleń.
                                                                                                                              13335682_1195751847126209_1565359317589977394_n

 

LESZEK MALINOWSKI

Ekspert ds. ochrony danych osobowych. Praktyk, mający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych, na co dzień zajmujący się wdrażaniem polityki bezpieczeństwa informacji i systemów zarządzania ochroną danych osobowych w różnego rodzaju firmach i instytucjach. Administrator Bezpieczeństwa Informacji realizujący usługi outsourcingowe w wielu podmiotach.Współpracownik kancelarii prawnych. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą PN ISO/IEC 27001:2014. Certyfikowany Menadżer Ryzyka w bezpieczeństwie informacji wg normy ISO/IEC 27001:2013 i PN ISO 31000:2012. Współorganizator I Wałbrzyskiej Konferencji Ochrony Danych  Osobowych ” W drodze po nowe wyzwania”

Członek rzeczywisty Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.

             

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego i  Studiów Podyplomowych na Wydziale Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Były  wykładowca zarządzania oraz logistyki. Współtwórca programów szkoleń dla kadr kierowniczych dla administracji państwowej. Specjalista w zakresie kompetencji kierowniczych. Wychowawca kilku pokoleń menedżerów służb państwowych. Współpracownik przodujących na rynku firm szkoleniowych. Pracował na stanowiskach kierowniczych w administracji specjalnej oraz służbie zdrowia związanych z administracją oraz utrzymaniem technicznym. Certyfikowany trener biznesu posiadający duże doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń dla osób dorosłych.  Posiada również doświadczenie w zakresie zarządzania jednostkami administracji oraz służby zdrowia. Asesor kompetencji zawodowych.

Autor licznych publikacji specjalistycznych z dziedziny etyki, dydaktyki, zarządzania i logistyki. Specjalista w zakresie front office i back office, analiz kosztów działalności firm, technik organizatorskich oraz obniżenia kosztów procesów logistycznych.  Szkolenia opiera na wieloletnim doświadczeniu zdobytym na stanowiskach kierowniczych.

 

 

leszekmalinowskiQrcode

Referencje nagroda za prace trenerską

Udostępnij na: