Zapraszam na szkolenia i warsztaty

” REKOMENDUJĘ PANA LESZKA MALINOWSKIEGO JAKO DOŚWIADCZONEGO TRENERA O DUŻEJ WIEDZY MERYTORYCZNEJ,
NAWIĄZUJĄCEGO ŁATWY KONTRAKT Z UCZESTNIKAMI SZKOLENIA, POSIADAJĄCEGO UMIEJĘTNOŚĆ UAKTYWNIENIA GRUPY I ELIMINACJI DYSTANSU POMIĘDZY
TRENEREM A OSOBAMI SZKOLONYMI”.

DYREKTOR MW CONSULTING W SZCZECINIE, październik 2017 r.

 

 
Szkolenia i warsztaty kieruję  do urzędników i samorządowców, ludzi biznesu, do przedsiębiorców oraz wszystkich pozostałych grup zawodowych. Polecam usługi w zakresie ochrony danych osobowych , back office,, analiz kosztów działalności firm, zastosowania technik organizatorskich w biznesie oraz szkolenia i warsztaty z zakresu kompetencji kierowniczych.
Od wielu lat poświęcam moje szkolenia tematyce ochrony danych osobowych.  W tym zakresie  prowadziłem wiele szkoleń i warsztatów dla jednostek państwowych, samorządowych, szkół, przedszkoli oraz firm prywatnych. Ze swoimi słuchaczami utrzymuję stały kontakt, by wyniki mojej pracy dydaktycznej przynosiły maksymalne korzyści. Pomagam wdrażać RODO w wielu podmiotach. 
Jestem aktywnym ABI w branżach prawniczych, pomocy społecznej, samorządowej, edukacji i wychowania oraz finansowej. 

 

Zapraszam na szkolenia związane dostępem do informacji publicznej.
Mam duże doświadczenie pracy w administracji państwowej,przedsiębiorczości i służbie zdrowia na stanowiskach kierowniczych związanych z zarządzaniem, organizacją i kierowaniem call center, administracją, ochroną danych osobowych i danych pacjenta, technicznym utrzymaniem obiektu, gospodarką odpadami, ZZL oraz wielu innych związanych z działalnością jednostek administracji i jednostek medycznych.
Prowadzę również szkolenia dla kadr kierowniczych tych branż.
Celem mojej działalności  jest wywołanie istotnej zmiany funkcjonowania organizacji państwowych, samorządowych oraz  prywatnych poprzez szeroko rozumianą edukację kierowników  i pracowników. Z chęcią podejmuję problematykę ochrony danych osobowych, kompetencji kierowniczych oraz budowania potencjału własnego opartego na samorozwoju oraz z udziału szkoleniach specjalistycznych.
                                                                                                                              13335682_1195751847126209_1565359317589977394_n

 

LESZEK MALINOWSKI
 

leszekmalinowskiQrcode

 

 

Udostępnij na: