Zapraszam na szkolenia i warsztaty

REKOMENDUJĘ PANA LESZKA MALINOWSKIEGO JAKO DOŚWIADCZONEGO TRENERA O DUŻEJ WIEDZY MERYTORYCZNEJ,
NAWIĄZUJĄCEGO ŁATWY KONTRAKT Z UCZESTNIKAMI SZKOLENIA, POSIADAJĄCEGO UMIEJĘTNOŚĆ UAKTYWNIENIA GRUPY I ELIMINACJI DYSTANSU POMIĘDZY TRENEREM A OSOBAMI SZKOLONYMI”.

                                                                             DYREKTOR MW CONSULTING W SZCZECINIE, październik 2017 r.
Od lat prowadzę szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych. Praktykuję jako Inspektor Ochrony danych wdrażając w praktyce przepisy ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
W tym zakresie  prowadziłem wiele szkoleń i warsztatów dla jednostek państwowych, samorządowych, szkół, przedszkoli oraz firm prywatnych. Ze swoimi słuchaczami utrzymuję stały kontakt, by wyniki mojej pracy dydaktycznej przynosiły maksymalne korzyści. Pomagam wdrażać RODO w wielu podmiotach. Aktywnie działam w wielu strukturach , które skupiają praktyków, prawników oraz informatyków poświęcających się problemowi stosowania RODO.
Celem mojej działalności  jest wywołanie istotnej zmiany funkcjonowania organizacji państwowych, samorządowych oraz  prywatnych poprzez szeroko rozumianą edukację kierowników  i pracowników. Z chęcią podejmuję problematykę ochrony danych osobowych, kompetencji kierowniczych oraz budowania potencjału własnego opartego na samorozwoju oraz z udziału szkoleniach specjalistycznych.

                                                                                                                              13335682_1195751847126209_1565359317589977394_n

 

LESZEK MALINOWSKI

SPECJALISTA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
CERTYFIKOWANY TRENER BIZNESU

AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI  PN ISO/IEC 27001:2017

CERTYFIKOWANY MENADŻER RYZYKA W BEZPIECZEŃSTWIE INFORMACJI ISO/IEC 27001:2013 I PN ISO 31000:2012