Zapraszam na szkolenia i warsztaty

” REKOMENDUJĘ PANA LESZKA MALINOWSKIEGO JAKO DOŚWIADCZONEGO TRENERA O DUŻEJ WIEDZY MERYTORYCZNEJ,
NAWIĄZUJĄCEGO ŁATWY KONTRAKT Z UCZESTNIKAMI SZKOLENIA, POSIADAJĄCEGO UMIEJĘTNOŚĆ UAKTYWNIENIA GRUPY I ELIMINACJI DYSTANSU POMIĘDZY
TRENEREM A OSOBAMI SZKOLONYMI”.

DYREKTOR MW CONSULTING W SZCZECINIE, październik 2017 r.

Szkolenia i warsztaty kieruję  do urzędników i samorządowców, ludzi biznesu, do przedsiębiorców oraz wszystkich pozostałych grup zawodowych. Polecam usługi w zakresie ochrony danych osobowych , back office,, analiz kosztów działalności firm, zastosowania technik organizatorskich w biznesie oraz szkolenia i warsztaty z zakresu kompetencji kierowniczych.
Od wielu lat poświęcam moje szkolenia tematyce ochrony danych osobowych.  W tym zakresie  prowadziłem wiele szkoleń i warsztatów dla jednostek państwowych, samorządowych, szkół, przedszkoli oraz firm prywatnych. Ze swoimi słuchaczami utrzymuję stały kontakt, by wyniki mojej pracy dydaktycznej przynosiły maksymalne korzyści.

 

Zapraszam na szkolenia związane dostępem do informacji publicznej.
Mam duże doświadczenie pracy w administracji państwowej,przedsiębiorczości i służbie zdrowia na stanowiskach kierowniczych związanych z zarządzaniem, organizacją i kierowaniem call center, administracją, ochroną danych osobowych i danych pacjenta, technicznym utrzymaniem obiektu, gospodarką odpadami, ZZL oraz wielu innych związanych z działalnością jednostek administracji i jednostek medycznych.
Prowadzę również szkolenia dla kadr kierowniczych tych branż.
Celem mojej działalności  jest wywołanie istotnej zmiany funkcjonowania organizacji państwowych, samorządowych oraz  prywatnych poprzez szeroko rozumianą edukację kierowników  i pracowników. Z chęcią podejmuję problematykę ochrony danych osobowych, kompetencji kierowniczych oraz budowania potencjału własnego opartego na samorozwoju oraz z udziału szkoleniach specjalistycznych.
                                                                                                                              13335682_1195751847126209_1565359317589977394_n

 

LESZEK MALINOWSKI

leszekmalinowskiQrcode

Referencje nagrodą za prace trenerską

Udostępnij na: