Zapraszam na szkolenia i warsztaty

REKOMENDUJĘ PANA LESZKA MALINOWSKIEGO JAKO DOŚWIADCZONEGO TRENERA O DUŻEJ WIEDZY MERYTORYCZNEJ,
NAWIĄZUJĄCEGO ŁATWY KONTRAKT Z UCZESTNIKAMI SZKOLENIA, POSIADAJĄCEGO UMIEJĘTNOŚĆ UAKTYWNIENIA GRUPY I ELIMINACJI DYSTANSU POMIĘDZY TRENEREM A OSOBAMI SZKOLONYMI”.
                                                                             DYREKTOR MW CONSULTING W SZCZECINIE, październik 2017 r.
Od lat prowadzę szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych. Praktykuję jako Inspektor Ochrony danych wdrażając w praktyce przepisy ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
W tym zakresie  prowadziłem wiele szkoleń i warsztatów dla jednostek państwowych, samorządowych, szkół, przedszkoli oraz firm prywatnych. Ze swoimi słuchaczami utrzymuję stały kontakt, by wyniki mojej pracy dydaktycznej przynosiły maksymalne korzyści. Pomagam wdrażać RODO w wielu podmiotach. Aktywnie działam w Dolnośląskim Konsorcjum Ochrony danych Osobowych, które skupia wielu prawników oraz informatyków oraz innych praktyków poświęcających się problemowi stosowania RODO.
Celem mojej działalności  jest wywołanie istotnej zmiany funkcjonowania organizacji państwowych, samorządowych oraz  prywatnych poprzez szeroko rozumianą edukację kierowników  i pracowników. Z chęcią podejmuję problematykę ochrony danych osobowych, kompetencji kierowniczych oraz budowania potencjału własnego opartego na samorozwoju oraz z udziału szkoleniach specjalistycznych.

                                                                                                                              13335682_1195751847126209_1565359317589977394_n

 

LESZEK MALINOWSKI

SPECJALISTA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
CERTYFIKOWANY TRENER BIZNESU

AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI  PN ISO/IEC 27001:2017

CERTYFIKOWANY MENADŻER RYZYKA W BEZPIECZEŃSTWIE INFORMACJI ISO/IEC 27001:2013 I PN ISO 31000:2012