Zapraszam na szkolenia i warsztaty

Umiejętności przywódcze mogą zostać nabyte w stosunkowo krótkim czasie. Internalizacja tych kompetencji zarówno na poziomie wiedzy, przekonań jak i zachowań prowadzi do wytworzenia trwałej zmiany w aspekcie najtrudniejszym dla menedżerów – w zarządzaniu ludźmi”  
 
Szkolenia i warsztaty kieruję  do urzędników i samorządowców, ludzi biznesu, do przedsiębiorców oraz wszystkich pozostałych grup zawodowych. Polecam usługi w zakresie ochrony danych osobowych , back office,, analiz kosztów działalności firm, zastosowania technik organizatorskich w biznesie oraz szkolenia i warsztaty z zakresu kompetencji kierowniczych.
Od wielu lat poświęcam moje szkolenia tematyce ochrony danych osobowych.  W tym zakresie  prowadziłem wiele szkoleń i warsztatów dla jednostek państwowych, samorządowych, szkół, przedszkoli oraz firm prywatnych. Ze swoimi słuchaczami utrzymuję stały kontakt, by wyniki mojej pracy dydaktycznej przynosiły maksymalne korzyści.

 

Zapraszam na szkolenia związane dostępem do informacji publicznej.
Mam duże doświadczenie pracy w administracji państwowej,przedsiębiorczości i służbie zdrowia na stanowiskach kierowniczych związanych z zarządzaniem, organizacją i kierowaniem call center, administracją, ochroną danych osobowych i danych pacjenta, technicznym utrzymaniem obiektu, gospodarką odpadami, ZZL oraz wielu innych związanych z działalnością jednostek administracji i jednostek medycznych.
Prowadzę również szkolenia dla kadr kierowniczych tych branż.
Celem mojej działalności  jest wywołanie istotnej zmiany funkcjonowania organizacji państwowych, samorządowych oraz  prywatnych poprzez szeroko rozumianą edukację kierowników  i pracowników. Z chęcią podejmuję problematykę ochrony danych osobowych, kompetencji kierowniczych oraz budowania potencjału własnego opartego na samorozwoju oraz innych specjalistycznych szkoleń.
                                                                                                                              13335682_1195751847126209_1565359317589977394_n

 

LESZEK MALINOWSKI
Specjalista ds. ochrony danych osobowych. Praktyk, mający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych,na co dzień zajmujący się wdrażaniem polityki bezpieczeństwa informacji i systemów zarządzania ochroną danych osobowych w różnego rodzaju firmach i instytucjach. Administrator Bezpieczeństwa Informacji realizujący usługi outsourcingowe w wielu podmiotach. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą PN ISO/IEC 27001:2014. Certyfikowany Menadżer Ryzyka w bezpieczeństwie informacji wg normy ISO/IEC 27001:2013 i PN ISO 31000:2012. Projekt manager dla wdrażania projektów z zakresu ochrony danych osobowych w podmiotach przetwarzających.
Członek rzeczywisty Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.
   Absolwent Uniwersytetu Śląskiego i  Studiów Podyplomowych na Wydziale Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Były  wykładowca zarządzania oraz logistyki. Współtwórca programów szkoleń dla kadr kierowniczych dla administracji państwowej. Specjalista w zakresie kompetencji kierowniczych. Wychowawca kilku pokoleń menedżerów służb państwowych. Współpracownik przodujących na rynku firm szkoleniowych. Pracował na stanowiskach kierowniczych w administracji specjalnej oraz służbie zdrowia związanych z administracją oraz utrzymaniem technicznym. Certyfikowany trener biznesu posiadający duże doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń dla osób dorosłych.  Posiada również doświadczenie w zakresie zarządzania jednostkami administracji oraz służby zdrowia. Asesor kompetencji zawodowych.
Autor licznych publikacji specjalistycznych z dziedziny etyki, dydaktyki, zarządzania i logistyki. Specjalista w zakresie front office i back office, analiz kosztów działalności firm, technik organizatorskich oraz obniżenia kosztów procesów logistycznych.  Szkolenia opiera na wieloletnim doświadczeniu zdobytym na stanowiskach kierowniczych.

 

 

leszekmalinowskiQrcode

Referencje nagroda za prace trenerską

Udostępnij na: