Skip to content

Wieloletnie doświadczenie, praktyczna wiedza


Podejmuję działania jako compliance officer. Od lat prowadzę szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji oraz Krajowych Ram Interoperacyjności. Sporo czasu poświęciłem na współorganizację studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych.

Z powodzeniem praktykuję jako Inspektor Ochrony Danych wdrażając w praktyce przepisy ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Wcześniej przez prawie 10 lat pełniłem funkcję ABI.

W tym zakresie prowadziłem wiele szkoleń i warsztatów dla jednostek państwowych, samorządowych, szkół, przedszkoli oraz przedsiębiorstw i firm prywatnych.

Ze swoimi słuchaczami utrzymuję stały kontakt, by wyniki mojej pracy dydaktycznej przynosiły maksymalne korzyści. Pomagam wdrażać RODO w wielu podmiotach. Aktywnie działam w wielu strukturach , które skupiają praktyków, prawników oraz informatyków poświęcających się problemowi stosowania RODO.

Celem mojej działalności jest wywołanie istotnej zmiany funkcjonowania organizacji państwowych, samorządowych oraz prywatnych poprzez szeroko rozumianą edukację kierowników i pracowników. Z chęcią podejmuję problematykę ochrony danych osobowych, kompetencji kierowniczych oraz budowania potencjału własnego opartego na samorozwoju oraz z udziału szkoleniach specjalistycznych.

REKOMENDUJĘ PANA LESZKA MALINOWSKIEGO JAKO DOŚWIADCZONEGO TRENERA O DUŻEJ WIEDZY MERYTORYCZNEJ,

NAWIĄZUJĄCEGO ŁATWY KONTRAKT Z UCZESTNIKAMI SZKOLENIA, POSIADAJĄCEGO UMIEJĘTNOŚĆ UAKTYWNIENIA GRUPY I ELIMINACJI DYSTANSU POMIĘDZY TRENEREM A OSOBAMI SZKOLONYMI”.

Dyrektor MW Consulting ze Szczecina