Szkolenie z praktycznego stosowania RODO

Dnia 4 maja 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
Celem szkolenia jest przygotowanie administratorów danych osobowych i administratorów bezpieczeństwa informacji  do stosowania RODO,  a także wskazanie wpływu reformy przepisów unijnych na polskie przepisy dotyczące przetwarzania danych oraz omówienie rozwiązań przyjętych w rozporządzeniu w zakresie zasad przetwarzania danych, organizacji systemu ochrony danych, uprawnień osób których dane dotyczą, funkcjonowania organów nadzorczych, w tym polskiego GIODO, zakresem odpowiedzialności związanej z nieprawidłowym przetwarzaniem danych.
Dla administratorów bezpieczeństwa informacji istotnym elementem zmian będzie obowiązek powoływania inspektora danych osobowych. 
O tematach przyszłości rozmawialiśmy od 2016 roku. Na zdjęciu poniżej jako współorganizator konferencji.

Współorganizator konferencji.